Privacy Beleid - KortingVoordeel.nl
 

Privacy Beleid

Privacy Beleid

KortingVoordeel.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door KortingVoordeel.nl zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt KortingVoordeel.nl zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
GT Webdiensten, handelend onder de naam KortingVoordeel.nl, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. KortingVoordeel.nl houdt zich aan de DDMA codes zoals deze zijn opgesteld door de branchevereniging DDMA. In het privacy beleid legt KortingVoordeel.nl uit welke persoonsgegevens door KortingVoordeel.nl worden verzameld en hoe deze worden gebruiken en met welk doel.

Welke informatie slaan wij op

Wij verzamelen informatie van jou wanneer je een account aanmaakt op onze site.
Om jouw registratie bij ons af te ronden, zijn de enige persoonlijke gegevens die wij je vragen te verstrekken jouw e-mailadres en jouw voor- en achternaam. Wij zullen jouw e-mailadres nooit op deze site, of op enig ander adres weergeven, of jouw persoonlijke gegevens doorgeven aan een derde zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Om jouw korting te kunnen berekenen slaan we jouw IP-adres op en houden we bij welke webshops je hebt bezocht via onze site. Daarnaast bewaren we orderwaardes en mogelijke ordernummers van de via KortingVoordeel.nl gedane online aankopen, online afgesloten verzekeringen & abonnementen en mogelijk ook de inhoud van de bestelling/aanvraag.

Om jouw bespaarde korting aan je uitbetalen hebben wij jouw IBAN-bankrekening nodig.

We kunnen eventueel verdere persoonlijke informatie van je vragen om ons te voorzien in ons hoge niveau van klantenservice.

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. KortingVoordeel.nl maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen jou en de Website wordt afgeschermd, bijvoorbeeld wanneer jij inlogt of je registreert. We zullen jouw persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derden, tenzij jij ons specifiek vraagt of zoals vereist door de wet.

Gebruik van Derde Partijen

Wij contracteren met derden om via internet en soms ook op deze site advertenties te kunnen aanbieden. Zij kunnen informatie verzamelen over jouw bezoeken aan onze website en jouw interactie met onze producten en diensten. Zij kunnen ook informatie over jouw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties voor goederen en diensten te richten. Deze informatie wordt verzameld door gebruik te maken van een pixel tag, dat is industrie standaard technologie die wordt gebruikt door de meeste grote websites. Dergelijke derden zijn niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te verkopen of te delen in het kader van dit proces.

Social plug ins Google Plus en Facebook

Via onze website wordt toegang geboden tot sociale media, in het bijzonder tot Facebook en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kun je door middel van jouw Facebook- of Google+ profiel op jouw Account inloggen en informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op jouw computer geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Wij gebruiken jouw emailadres, voornaam en achternaam vanuit de social plugins. Deze gegevens zijn nodig om een account voor jou aan te maken.

Het gebruik van Email 

Om je op de hoogte te houden van jouw activiteiten op www.kortingvoordeel.nl, sturen wij je e-mails. Deze omvatten jouw transactie-e-mails om te laten zien hoeveel cashback je hebt verdiend, betalingsbevestigingen voor betalingen aan jou en belangrijke administratieve e-mails en e-mails om jouw activiteiten op de website te bevestigen. Deze e-mails worden niet gedeeld met iemand anders dan jou.

We sturen je ook een periodieke nieuwsbrief die een aantal van onze beste ideeën bevatten om je te helpen meer te besparen. Je kunt ervoor kiezen om geen nieuwsbrieven te ontvangen van Kortingvoordeel.nl door ons te allen tijde over te informeren.

Wij ondersteunen geen spam door onze gebruikers (leden) en verbieden dit expliciet in onze Algemene Voorwaarden. Als jij een incident van spam wilt melden, neem dan contact met ons op, zodat we dit kunnen onderzoeken en passende maatregelen kunnen nemen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. KortingVoordeel.nl gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van jouw gebruikersnaam. Wanneer je vermoedt dat jouw wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je KortingVoordeel.nl zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat adequate maatregelen kunnen worden getroffen.

Inzage

Je hebt ten alle tijde het recht om in te zien welke persoonlijke gegevens wij van jou bewaren.
Wil jij je persoonlijkegegevens inzien, neem dan contact op met klantenservice@kortingvoordeel.nl.

Bewaartermijn

De door jou aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang jouw Account in gebruik is of totdat je aangeeft dat jij het Account wilt verwijderen. Als jij je Account wilt verwijderen neem dan contact op met klantenservice@kortingvoordeel.nl.

Kan het Privacy Beleid worden gewijzigd?

Ons Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over ons Privacy Beleid dan kun je een e-mail sturen naar klantenservice@kortingvoordeel.nl Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69475288 Ons Privacy Beleid is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.