Algemene Voorwaarden - KortingVoordeel.nl
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (gewijzigd op 18 juni 2018 i.v.m. 100% Cashback)

Door je aan te melden bij KortingVoordeel.nl gaat je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

1) Inleidend

Welkom op www.kortingvoordeel.nl.  KortingVoordeel.nl (Aanbieder) biedt een dienst (Cashback Service) aan voor haar leden (Gebruikers), geregistreerd onder het domein www.kortingvoordeel.nl en het Cashback programma dat hieronder wordt beschreven.
Onder KortingVoordeel.nl biedt de Aanbieder een serviceplatform waarmee de Gebruiker toegang heeft tot een verscheidenheid aan webshops. Bij het winkelen via KortingVoordeel.nl bij één van deze webshops krijgt de Gebruiker een "Cashback" (commissie) onder de in deze algemene voorwaarden genoemde gebruiksvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden" of "Overeenkomst") zorgvuldig door, aangezien ze de wettelijke voorwaarden bevatten waarmee je akkoord gaat indien je je registreert op KortingVoordeel.nl en gebruik maakt van de door ons aangeboden Cashback Service via www.kortingvoordeel.nl ("Site").

2) Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

Aanbieder: KortingVoordeel.nl is eigendom van en wordt beheerd door GT Webdiensten. GT Webdiensten, gevestigd in Leeuwarden, is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 69475288.
Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker waarin de persoonlijke gegevens en de status van het Tegoed staan en welke onderdeel uitmaakt van de Diensten.
Cashback (Service): Cashback betekent letterlijk ‘geld terug’. Via KortingVoordeel.nl kun je doorklikken naar jouw favoriete webshop(s). Als je bij een webshop een aankoop doet, via KortingVoordeel.nl, ontvang je Cashback (een commissie). De Cashback die je verdient op KortingVoordeel.nl bestaat uit een vast bedrag per aankoop, uit een aantal cashbackpunten of uit een percentage van jouw aankoopbedrag. De Cashback varieert per webshop en eventueel per Productgroep of Product binnen de webshop;
Computer: computer, pc, laptop, tablet, mobiele telefoon of andere apparatuur waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt;
FAQ: veel gestelde vragen;
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account aanmaakt op KortingVoordeel.nl en daarmee een Overeenkomst aangaat.
Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Kwalificerende Transactie: Transactie die aan alle voorwaarden van KortingVoordeel.nl voldoet;
Leden: ingeschreven gebruikers van KortingVoordeel.nl;
Ons: KortingVoordeel.nl, de aanbieder van de Cashback Service;
Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het Cashback-programma tussen Aanbieder en de Gebruiker;
Product: het product en/of de dienst dat door de webshop wordt aangeboden;
Productgroep: groep van producten en/of diensten dat door de webshop wordt aangeboden, bijvoorbeeld kleding, speelgoed, boeken, games, laptops, et cetera;
Tegoed: het tegoed in Euro’s dat de Gebruiker heeft opgebouwd door middel van Transacties en dat beheerd kan worden via het Account;
Transactie: de aankoop van een product of dienst bij een webshop die uitgevoerd wordt door Gebruiker op de website van de betreffende webshop;
Verwijzing: aanbrengen van een nieuw lid;
We: KortingVoordeel.nl, de aanbieder van de Cashback Service;
(Web)site: de website www.kortingvoordeel.nl en bijbehorende applicaties.


3) Lidmaatschap

Het KortingVoordeel.nl lidmaatschap is beschikbaar via het registratieproces nadat je bepaalde gevraagde informatie hebt ingediend bij www.kortingvoordeel.nl. Vóór de registratie vragen we of je akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, mag je de diensten van Kortingvoordeel.nl niet gebruiken. Je kunt vrijblijvend een account aanmaken op KortingVoordeel.nl. Bovendien is de deelname aan KortingVoordeel.nl zonder aankoopverplichting(en).

Voor het lidmaatschap brengen we je vijf euro in rekening per gebruiksjaar van KortingVoordeel.nl. Deze vijf euro wordt je enkel in rekening gebracht indien je meer dan tien euro (ons minimale uitbetalingsbedrag) hebt verdiend. Deze lidmaatschapskosten zijn ter dekking van onze kosten zodat wij jou de hoogste cashback van Nederland kunnen bieden.

4) Onze Diensten / Service

Cashback Service:
Onze Cashback Service stelt Gebruikers, die zich op de Site registreren en dus een Account aanmaken bij ons, in staat om geld terug te verdienen bij, bijgehouden, aankopen bij webshops vermeldt op de Site. Om in aanmerking te komen voor Cashback, moet de webshop bevestigen dat de aankoop van de Gebruiker wordt nageleefd, echt en succesvol (een "Kwalificerende Transactie") is en jouw resulterende cashback moet door ons worden ontvangen van de betreffende webshop ("Cashback" als gevolg hiervan).


5) Lid Worden

Je moet minimaal 16 jaar of ouder, handelingsbekwaam, woonachtig in Nederland en houder van een Nederlandse bankrekening, zijn om deel te nemen aan KortingVoordeel.nl. Je moet je registreren voor de Cashback Service met behulp van accurate en actuele informatie over jezelf - inclusief jouw juiste naam, adres en eventuele andere gevraagde gegevens. Als je gevraagd wordt om details van een bankrekening waar je jouw betalingen op wilt ontvangen (jouw "betaalmethode"), moet je ervoor zorgen dat je juiste en volledige informatie verschaft over jouw bankrekening. Je moet deze informatie juist en volledig bijhouden via jouw Account.

Belangrijk: Je moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat je gebruikt, up-to-date blijft en dat je daar volledige toegang tot heeft. Wij sturen belangrijke berichten naar jouw e-mailadres. Als je een e-mailadres wijzigt, moet je dit in jouw Account aanpassen / bijhouden.
 

6) Cashbackvergoedingen

De Gebruiker krijgt na registratie toegang tot Cashback en kan vanaf dat moment van de Cashback Service gebruik maken. De Cashback die je verdient op KortingVoordeel.nl bestaat uit een vast bedrag per aankoop, uit een hoeveelheid cashbackpunten of uit een percentage van jouw aankoopbedrag. De Cashback varieert per webshop en eventueel per Productgroep of Product. De Cashback wordt berekend over het totale aankoopbedrag exclusief BTW en verzend- en overige kosten. De Cashback wordt aangeboden door KortingVoordeel.nl en niet door de webshops. De Cashback wordt niet weergegeven tijdens het bestelproces bij de webshop, maar wordt enkel weergegeven in jouw Account bij KortingVoordeel.nl.

Indien de Gebruiker de webshop bezoekt via de speciale link op KortingVoordeel.nl, moet de Gebruiker zijn ingelogd op de Site om een Cashback te ontvangen. Het is belangrijk dat Gebruiker de browser tijdens het bestelproces niet afsluit en dat Gebruiker niet naar een andere website surft. Anders kan de Cashback niet aan Gebruiker worden toegekend.

Een Cashback Transactie kan de volgende statussen hebben:

 1. ‘In afwachting’: de Transactie is gemeten door KortingVoordeel.nl en wacht op goedkeuring van de Transactie door de webshop;
 2. ‘Geannuleerd’: de Transactie is afgekeurd door de webshop;
 3. ‘Afgerond’: de Transactie is goedgekeurd door de webshop en KortingVoordeel.nl heeft de vergoeding van de webshop ontvangen, waarna de Cashback is bijgeschreven bij het Tegoed en de Gebruiker dit Tegoed kan laten uitbetalen conform artikel 8. Dit wordt aangemerkt als een Kwalificerende Transactie;.

Houd er rekening mee dat er verschillende omstandigheden zijn waarin een transactie met een webshop niet tot een Kwalificerende Transactie leidt, en dat er daardoor geen recht op Cashback ontstaat.

De Gebruiker begrijpt dat alle door hem / haar verrichte Transacties niet plaats vinden op KortingVoordeel.nl, maar op de site van de betreffende webshop. Onze help-pagina (FAQ) geeft nadere informatie over deze omstandigheden. Van tijd tot tijd kunnen webshops de betaalde commissie verhogen of verlagen, in welk geval de cashback dat op onze site staat mogelijk onjuist is. Standaard worden jouw geldige Transacties als cashback bijgeschreven in jouw Account in overeenstemming met de door de webshop gerapporteerde commissie, die minder of meer bedraagt dan de vermelde cashback op onze Site kan zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verschil in de verwachte Cashback door de Gebruiker en de daadwerkelijke Cashback die door de Gebruiker is ontvangen.

Wanneer we een betaalde, Kwalificerende Transactie naar jouw Account hebben verwerkt, zullen we jouw Account met een 'in afwachting (van betaling)' bijschrijven. Zodra de webshop de transactie bevestigt, wordt de betaling gemarkeerd als 'afgerond' - dit kan 90 dagen of meer vanaf de aankoopdatum duren. Als de goederen worden teruggestuurd of de verkoop omgekeerd of gewijzigd is, dan wordt de Cashback niet toegekend. Als de webshop de aankoop niet aan jou toekend, om welke reden dan ook, en we geen commissie ontvangen voor uw transactie, dan ontvang je als Gebruiker geen Cashback.

Of een Transactie in aanmerking komt voor een Cashback Transactie is naar eigen goeddunken van de webshop of ons en de Gebruiker begrijpt dit en stemt daarmee in. Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld als de webshop geen verkoop aan ons rapporteert of een transactie niet kwalificeert als Kwalificerende Transactie. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk in geval van technische of andere fout, we kunnen geen verkoop terug naar de Gebruiker traceren en kwalificeert de transactie niet als een Kwalificerende transactie, om welke reden dan ook. Terwijl we zullen streven naar geen onbetaalde betalingen van de webshop, is de beslissing van onszelf, de webshop-eigenaar of het agentschap dat de webshop vertegenwoordigd, definitief. Terwijl we de ontbrekende cashbacks zullen proberen te verhelpen, behouden wij ons het recht voor om claims niet verder uit te zoeken, met name waar geen aankoop is gedaan.

Wanneer een Gebruiker ons een vraag stuurt over het ontbreken van Cashback, controleert ons systeem of de Gebruiker via onze Site die Webshop heeft bezocht op de door de Gebruiker genoemde datum. Als er geen verwijzing naar de webshop kan worden gevolgd, zullen we een bericht aan de Gebruiker tonen die aangeeft dat de Gebruiker niet via onze website heeft geklikt om Cashback te krijgen voor de Transactie.
Alle verwijzingen naar Webshops worden opgeslagen in onze database voor crossreferentie bij het toekennen van cashback-waarden. Wanneer een Cashback-aanvraag succesvol is betaald door een webshop, kun je een lager bedrag ontvangen dan verwacht; dit komt doordat de door onszelf ontvangen bedragen mogelijk lager zijn dan de oorspronkelijke vordering. Wij staan jou toe om dit bij ons op te vragen. Indien een webshop na een periode van zes maanden nog niet de commissie heeft betaald, behouden wij ons het recht om het aanvraagverzoek te sluiten.

Wij behouden ons het recht voor om terug te vorderen of aanpassingen aan te brengen in jouw Tegoed wanneer er onterecht en/of onjuist een Cashback aan jouw Account is toegekend. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Transacties waarbij het krediet niet echt verschuldigd is of betaling voor een Transactie niet is ontvangen van een webshop of zijn agentschappen en / of misbruik of fraude. Dit kan Transacties omvatten die al in jouw Account als afgerond zijn aangemerkt, of voor Transacties die al aan jou betaald zijn.

Er zijn verschillende omstandigheden waarin Cashback niet aan de Gebruiker zal worden betaald. Dit kan zonder beperking zijn:

 • waar de Cashback betaling die we ontvangen niet wordt toegeschreven aan een Kwalificerende Transactie of gekoppeld aan een Account (zoals waar de Gebruiker niet ingelogd is op onze Site bij het maken van de relevante Transactie);
 • de Transactie waarop de Cashback betrekking heeft, wordt geannuleerd nadat het is aangegaan (of het nu onder het recht van opzegging geldt voor sommige verkopen op afstand of anderszins);
 • geassocieerd is met een frauduleuze activiteit of een overtreding van deze Overeenkomst;
 • de Cashback geldt alleen voor Transacties die geheel via Cashback worden gedaan en is niet van toepassing op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de Transactie bij Cashback is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, komt de Cashback te vervallen;
 • KortingVoordeel.nl kan niet garanderen dat de Cashback in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld een spaar- of kortingsactie van de webshop zelf).

Onze helppagina (FAQ) geeft nadere informatie over deze omstandigheden.
 

7) Nieuwe leden (referrals) aanbrengen

De Gebruiker heeft een unieke KortingVoordeel.nl referral link waarmee de Gebruiker andere leden Gebruiker kan maken van KortingVoordeel.nl. KortingVoordeel.nl kent negen Referral levels. Door nieuwe leden aan te brengen maak de Gebruiker kans op extraatjes.
Zie
https://kortingvoordeel.nl/bonus_program voor meer informatie over deze extraatjes.

Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn of haar referral link te promoten in nieuwsgroepen, in ongevraagde e-mailberichten of via andere methoden die kunnen leiden tot klachten. Dit wordt gezien als SPAM.

 

8) Uitbetalen Tegoed

Je kunt jouw gevalideerde Cashback laten uitbetalen indien je tenminste tien euro hebt in jouw Tegoed. Bij jouw eerste uitbetaling zullen we de vijf euro lidmaatschapskosten verrekenen met het bedrag dat we aan je uitbetalen. De lidmaatschapskosten worden één keer per gebruiksjaar van KortingVoordeel.nl met jouw uitbetaling verrekend. Aan een uitbetaling zijn verder geen kosten verbonden. Indien je besluit om jouw Account bij ons te beëindigen, alvorens de limiet van tien euro is bereikt, zijn er naast de vijf euro lidmaatschapskosten (indien nog niet verrekend) twee euro transactie- en administratiekosten verschuldigd om jouw Tegoed te laten betalen, bij sluiting van het Account door jezelf.

Betalingen worden alleen gedaan naar Nederlandse bankrekeningnummers. Een bankrekening mag maar voor één Account gebruikt worden, tenzij KortingVoordeel.nl ervoor toestemming heeft verleend dat een bankrekening voor meerdere Accounts wordt gebruikt. Wordt een bankrekening zonder toestemming van KortingVoordeel.nl bij meerdere Accounts gebruikt, dan worden deze Accounts geblokkeerd en het opgebouwde Tegoed komt te vervallen.

KortingVoordeel.nl zal niet tot het uitbetalen van het tegoed overgaan indien KortingVoordeel.nl kan aantonen dat de verdiende cashbacks op onrechtmatige wijze zijn verkregen. KortingVoordeel.nl tracht binnen één week het betalingsverzoek af te handelen. KortingVoordeel.nl kan echter niet garanderen dat deze termijn daadwerkelijk zal worden gehaald, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het overschrijden van deze termijn.


9) Donatie aan goede doelen

Kortingvoordeel.nl heeft een donatiemodule voor goede doelen waardoor Gebruikers geld kunnen doneren van hun Cashback-verdiensten naar de gekozen goede doelen die op de Site staan vermeld. Alle bijdragen van de Gebruikers worden overgedragen aan de goede doelen zonder dat KortingVoordeel.nl geld in houdt voor lidmaatschaps-, administratie- en/of andere kosten.


10) Intellectueel Eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van KortingVoordeel.nl, mag de Gebruiker geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij/zij via de Website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.


11) Privacy- en Cookiebeleid

Ons Privacy Beleid en Cookie Beleid maakt deel uit van deze Overeenkomst, en door deze Overeenkomst aan te gaan geef je ook uw toestemming voor de manier waarop wij jouw persoonsgegevens onder dat beleid behandelen.
 

12) Positie van KortingVoordeel.nl

Wij zijn geen partij bij Transacties met webshops en zijn niet de verkoper of leverancier van de goederen of diensten die zij beschikbaar stellen. Zo hebben we geen van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verkopers van die goederen of diensten.

Daarom hebben we geen controle over of verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van die goederen of diensten die verkrijgbaar zijn bij de webshops op onze Site. Gebruikers zouden geen mindere mate van voorzichtigheid moeten uitoefenen bij het aangaan van Transacties met de webshops die vermeldt staan op KortingVoordeel.nl dan zij zouden doen bij het aangaan van een soortgelijke Transactie offline. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, laat u ons, onze agenten en medewerkers vrij van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met Transacties met webshops, inclusief (zonder beperking) alle vorderingen en eisen met betrekking tot onvoltooide of voltooide Transacties met webshops of goederen of diensten aangeboden of verkocht of geleverd, door of in verband met Transacties met webshops die vermeldt staan op KortingVoordeel.nl.


13) Financiële Producten

De Gebruiker kan op de Site financiële producten aanschaffen. KortingVoordeel.nl beschikt niet over een AFM vergunning en geeft daarom nimmer advies over financiële producten. De Gebruiker kan contact met KortingVoordeel.nl opnemen via de Website. KortingVoordeel.nl beantwoord vragen over het Cashback programma. Op vragen over financiële producten geeft KortingVoordeel.nl geen antwoord. Raadpleeg voor advies over financiële producten altijd een daartoe bevoegde (AFM erkende) partij.


14) Misbruik

Wij behouden ons het recht voor om alle Gebruikers toegang tot onze service of delen ervan te schorsen of te beëindigen, indien wij een redelijk vermoeden hebben dat het betreffende lid of Account in strijd handelt met een bepaling van deze Overeenkomst.

Gebruikers mogen geen Transactie met een webshop aangaan of proberen in te gaan of Cashback te verkrijgen (a) door persoonlijke gegevens van iemand anders te verstrekken of een betaalmethode die zij niet mogen gebruiken, b) door bedrieglijk of onterecht gebruik maken van een webshopaanbod, inclusief maar niet beperkt tot het creëren van nep of onbevoegde verwijzingsverbindingen, of (c) in strijd met de door ons of de webshop bij deze Transactie aangepaste voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om eventuele onbetaalde betalingen of gevalideerde betalingen in het lid-Account te laten vervallen in geval van misbruik van onze dienst door de Gebruiker.

Het is de verplichting van elke Gebruiker om te verzekeren dat door hem of haar geassocieerd materiaal wordt geplaatst:

 • is niet lasterlijk, beledigend of beledigend of van een obscene, onfatsoenlijke of bedreigende aard;
 • is niet bedoeld of zal leiden tot onnodige irritatie, ongemak of nood voor enig persoon;
 • bevat geen computervirus, macrovirus, Trojaans paard, worm of iets anders dat is ontworpen om de normale werkprocedures van een computer te interfereren of te storen of te onderscheppen, toegang te krijgen zonder autoriteit of om een systeem, data of persoonlijke informatie;
 • niet in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, wetgeving inzake consumentenbescherming, verkoop op afstand, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie, valse reclame, auteursrecht, handelsmerk en privacy);
 • schendt de rechten van een persoon of entiteit niet (met inbegrip van rechten of verwachtingen van privacy);
 • waar het feedback op een webshop vormt, juist en eerlijk is;
 • adverteert geen goederen of diensten.

Niettegenstaande hetgeen elders in deze Overeenkomst en het Privacy Beleid zijn opgenomen, behouden wij ons het recht voor om klachten of gerapporteerde schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en eventuele maatregelen die wij geschikt acht te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het melden van een vermoedelijke onwettige activiteit aan politieagenten, regelgevers , of andere derden en verstrekken van informatie die nodig of passend is voor dergelijke personen of entiteiten die betrekking hebben op jouw Account, e-mailadressen, gebruikshistorie, gepubliceerde materialen, IP-adressen en verkeersinformatie. Iedere Gebruiker, die naar eigen goeddunken van de webshop of ons, bedrog heeft gepleegd in gebruik van de Site of onze Cashback Service of de Site of de Cashback Service heeft misbruikt, zal hun account worden afgesloten, e-mail en IP-adres worden op een zwarte lijst gezet zodat ze deze niet opnieuw kunnen gebruiken. Het Tegoed in hun Account komt ter vervallen en wordt nimmer uitgekeerd.

Als je iets op onze Site ziet of ervaart dat inbreuk maakt op een van de bovenstaande vereisten, willen wij je graag verzoeken ons te informeren door gebruik te maken van ons contactformulier op de Site of via ons e-mailadres klantenservice@kortingvoordeel.nl.

Iedere Gebruiker erkent dat we het recht hebben, maar niet verplicht zijn tot, materiaal in te trekken die op grond van informatie van derden of andere Gebruikers in strijd blijkt te zijn met deze Overeenkomst.


15) Contact van Derden

Als iemand contact met ons opneemt met betrekking tot materiaal of Transacties die met jou of jouw Account zijn verbonden, ga je akkoord met: alle redelijke informatie en bijstand die wij nodig hebben in verband met de reactie op dat contact kunnen verstrekken; en
om snel en accuraat te reageren als we het bericht naar je doorgeven voor een antwoord.


16) Aanvullende Diensten

Wij of onze partners kunnen van tijd tot tijd nieuwe of extra diensten aanbieden via de Site. Jouw gebruik van deze diensten kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, die je moet nakomen. Met dien verstande dat deze voorwaarden op een passende manier (zoals bepaald door ons naar onze redelijke discretie) op de Site worden aangemeld.


17) Werking van onze Cashback Service

Wij behouden ons het recht voor om de aspecten van de Cashback Service, of het geheel ervan, in te trekken, te wijzigen of op te schorten, waar we juridische, veiligheids-, technische of commerciële redenen hebben om dit te doen. We zullen proberen je 30 dagen vooraf kennis te geven alvorens dergelijke maatregelen te nemen, behalve wanneer het nodig is om eerder veiligheidsredenen of technische moeilijkheden te ondernemen die anderszins de dienst zouden beïnvloeden. Er kunnen ook tijden zijn wanneer de Cashback Service onbereikbaar wordt als gevolg van technische problemen die door ons of op internet zijn ervaren.
We zullen echter gebruik maken van redelijke vaardigheden en zorg om deze moeilijkheden te overwinnen, waar ze in onze controle zijn. Houd er rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat je continu toegang hebt tot de Cashback Service of een van de inhoud die erop staat.

Desalniettemin zullen we ervoor zorgen dat elke periode van geplande onbeschikbaarheid tot een minimum beperkt blijft.  Ingeval van geplande onbeschikbaarheid zullen wij je hier van tevoren over op de hoogte stellen.

Om veiligheidsredenen of andere redenen kunnen wij je nodig hebben om informatie te wijzigen die de toegang tot de Cashback Service vergemakkelijkt.
Wij vragen je echter nooit jouw wachtwoord via e-mail, telefoon of op een andere manier.
Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van jouw wachtwoord en eventuele aanvullende identificatiegegevens.

 

18) Overmacht en Beperking van Aansprakelijkheid

Overmacht:

KortingVoordeel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, internetstoring, stroomstoring, virusinfectie, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, computerinbraak, evenals iedere andere situatie waarop KortingVoordeel.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Aansprakelijkheid:

KortingVoordeel.nl streeft ernaar de diensten op de Website zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag toegankelijk te houden. Echter, kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.

KortingVoordeel.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn. KortingVoordeel.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers zijn altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. KortingVoordeel.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

KortingVoordeel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KortingVoordeel.nl is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. KortingVoordeel.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de Gebruiker toegepaste wachtwoord. KortingVoordeel.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van het e-mailadres en het wachtwoord van de Gebruiker.

Het kan zijn dat de informatie die wordt weergegeven via de Website onjuist en/of onvolledig is. KortingVoordeel.nl kan niet garanderen dat informatie beschikbaar gesteld via de Website over webshops correct en up-to-date is.

KortingVoordeel.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, volledigheid, veiligheid of de legaliteit van een Product dat door de Gebruik bij een webshop gekocht is.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van KortingVoordeel.nl.


19) Inhoud van Derden

Inhoud en materialen van derden kunnen op de Site verschijnen of kunnen door middel van hyperlinks van de Site toegankelijk zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor en nemen geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, onjuistheden van de wet, laster, weglatingen, leugens, obsceniteit, pornografie of heiligschennis in de uitspraken, meningen, vertegenwoordigingen of andere inhoud en materialen die op de Site of toegankelijk zijn via hyperlinks van de Site.


20) Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om ons te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, aanspraken en kosten die voortvloeien uit of in verband met (a) eventuele schending van deze Overeenkomst door jou of via jouw Account, of (b) een Transactie met een webshop.


21) Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst is bedoeld om jouw volledige overeenkomst met ons te bevatten over de Cashback Service. Wij vinden het eerlijk en redelijk. Het vervangt alle eerdere afspraken en afspraken met jou met betrekking tot de Cashback Service die wij leveren.


22) Wijzigingen in deze Overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en de nieuwe versie op Site te plaatsen. Wanneer we dat doen, zullen we de nieuwe versie van de Overeenkomst op de Site plaatsen en de nieuwe versie van deze voorwaarden wordt van kracht en zal de Cashback Service en jouw relatie met ons beheren.


23) Duur en Beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan op ieder moment door Gebruiker of KortingVoordeel.nl worden opgezegd. Indien Gebruiker anderhalf jaar of langer geen gebruik maakt van KortingVoordeel.nl, heeft KortingVoordeel.nl het recht om het Account van de Gebruiker op te heffen. Het eventuele Tegoed komt dan te vervallen.


24) Vragen en Klachten

Vervelend als er iets is waar je niet tevreden over bent. KortingVoordeel.nl denkt graag met je mee over een oplossing. Vragen of klachten over de Website, het Cashback programma en de overige diensten van KortingVoordeel.nl kan de Gebruiker richten aan: klantenservice@kortingvoordeel.nl of maak gebruik van het contactformulier op de Site.

Klachten en/of vragen over een Product en/of Dienst dient de Gebruiker in te dienen bij het betreffende webshop die het Product en/of Dienst aanbiedt of van wie de Gebruiker het Product en/of Dienst gekocht heeft.
 

25) Algemeen

In het geval dat een uitdrukking van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is, blijft het overige van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar.Jij en wij zijn onafhankelijke contractanten, en geen relatie tussen agentschappen, partnerschappen, joint ventures of werknemers-werkgevers is bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst. Ons nalaten om te handelen met betrekking tot een schending door jou of anderen doet ons niet af van ons recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken.


26) Regelgeving

Deze Overeenkomst, en onze relatie metjo u en elke Lid, wordt geregeld door de wetten van Nederland ("toepasselijke wet"). De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

De rechter in Leeuwarden (vestigingsplaats van KortingVoordeel.nl) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. De Gebruiker heeft één maand de tijd nadat KortingVoordeel.nl zich schriftelijk tegenover de Gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


27) Deze Overeenkomst Bewaren

Wij verstrekken je bij het aangaan de overeenkomst geen exemplaar van deze Algemene Voorwaarden / Overeenkomst. Je kunt hier toegang tot krijgen via www.kortingvoordeel.nl. Wij raden je aan een kopie van deze Overeenkomst te maken door een gedownloade kopie op uw eigen computer af te drukken en / of op te slaan. De Overeenkomst wordt alleen in het Nederlands aangeboden.